top of page

impresszum

Die Website und die darauf verfügbaren Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Wiedergabe nur mit schriftlicher Genehmigung. Szerzői jog:

Klein Zsófia

boldogan öltözködik

Spitzwegstrasse 20A

51371 Leverkusen

Németország

Telefon: 123-456-7899

E-mail: dressuhappy@gmail.com

portrékép:Rohmann Zsuzsanna életmódfotózásund Dirk Jansen

Haftungsauschluss

Die Inhalte des Internetauftritts wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die Autorin keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autorin behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzust.

Urheber- und Leistungsschutzrechte

Inhalt und Struktur der Website „dressuhappy”, insbesondere Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze

Impresszum

A weboldal és annak tartalma  szerzői jogvédelem alatt áll. Másolás csak írásos engedéllyel. Szerzői jog:

Klein Zsófia

boldogan öltözködik

Spitzwegstrasse 20A

51371 Leverkusen

Németország

Telefon: 123-456-7899

E-mail: dressuhappy@gmail.com

Portré képek:Rohmann Zsuzsanna életmódfotózásund Dirk Jansen

Jogi nyilatkozat

A weboldal tartalma a lehető legnagyobb gondossággal és legjobb tudásunk szerint készült. Ennek ellenére a szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni olyan anyagi vagy idealista jellegű károkra vonatkozó felelősségi igények, amelyeket a bemutatott információ felhasználása vagy használatának hiánya és/vagy téves és hiányos információ felhasználása okozott, elvben lehetetlen, ha a a szerző nem bizonyítható, hogy szándékos vagy durván hanyag lény hibáztatható. Minden ajánlat változhat és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.


Szerzői jogok és járulékos szerzői jogok

A „dressuhappy” weboldal tartalmát és szerkezetét, különösen a szövegeket, képeket és grafikákat, valamint azok elrendezését szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik.

bottom of page